Thiết lập hạ tầng IP

Hạ tầng VoIP do DigiTel tư vấn & triển khai là hệ thống quản lý tương tác đa kênh (Phone, Fax, SMS, Email, VoIP, Website…) dựa trên nền tảng IP đáp ứng nhu cầu tùy biến của từng doanh nghiệp riêng lẻ. Phục vụ hoạt động thông tin liên lạc trong và ngoài của doanh nghiệp, bao gồm:

☑️ Hệ thống CALL CENTER kèm các công cụ Marketing tích hợp (SMS, Email, Voice).
☑️ Hệ thống trả lời tương tác thoại tự động (IVR)
☑️Hệ thống phân phối cuộc gọi tự động (ACD)
☑️ Chức năng theo dõi và quản lý phiếu xử lý qua điện thoại
☑️ Chức năng quản lý thông tin khách hàng (CRM)
☑️ Hệ thống báo cáo và giám sát chặt chẽ các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng qua điện thoại.

Tổng quan

Một hạ tầng VoIP hoàn chỉnh do DigiTel triển khai phù hợp với mọi doanh nghiệp với đa dạng tính năng, tùy biến cao cùng khả năng tích hợp nhiều kênh liên lạc tất cả trong một hệ thống

Quản lý người dùng

Chuyên viên, trưởng nhóm, quản lý dự án và quản trị hệ thống

Quản lý tài liệu và kịch bản chốt sales

Thông tin & quy trình sản phẩm.

Quản lý chiến dịch

Triển khai, đánh giá hiệu quả từng chiến dịch.

Quản lý & kiểm soát

Báo cáo chi tiết thông tin khách hàng

Chức năng

  • Nhắc nhở cuộc gọi đến hẹn bằng: Email, pop up
  • Quản lý chiến dịch gọi: nhấp để gọi, tự động gọi, trình gọi dự đoán

  • Quản lý gọi vào: nhận diện khách hàng dựa vào số ĐT gọi đến
  • Báo cáo vận hành: Phân tích chiến dịch gọi đến/đi, các KPI theo yêu cầu

  • SMS/Survey/Emaill: Gửi theo từng khách hàng, gửi tự động hàng loạt
  • Chat: Tích hợp tính năng Chat từ website vào CRM

Salient features

Ghi âm cuộc gọi, quản lý thư thoại Hỗ trợ video-phones: H263, H263+, H264

Chức năng hội nghị nhiều bên tích hợp tương tác qua website

Chức năng trả lời tự động (IVR) Chức năng phân phối cuộc gọi (ACD)

Chức năng phân phối cuộc gọi (ACD) và giám sát cuộc gọi thời gian thực (SQC)

Hệ thống báo cáo tổng quan và chi tiết

Quản lý và phân quyền người dùng theo yêu cầu