Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Thuê Ngoài

Hơn 10 năm kinh nghiệm đã đưa Digipay trở thành đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chúng tôi đem đến hệ thống chăm sóc khách hàng toàn diện nhằm đem đến những kết quả như mong đợi cho doanh nghiệp. Mục tiêu của chúng tối là nâng cao giá trị dịch vụ chăm sóc khách hàng, đó phải là nền tảng cho mọi dự án kinh doanh.

Hỗ trợ khách hàng

Đào tạo bao gồm cả khâu thiết lập

Khắc phục sự cố

Cấu hình

Giải pháp

Giải pháp dịch vụ chăm sóc khách hàng của Digipay bao gồm quy trình toàn bộ từ việc lên kế hoạch, tổ chức và cuối cùng là thiết lập hệ thống hỗ trợ khách hàng

Tổng quan

Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Digipay bao gồm:

Giữ chân khách hàng

Giải quyết yêu cầu khách hàng

Quản lý đơn hàng

Xử lý hóa đơn

Khâu đặt hàng

Thông tin sản phẩm

Other services

Dịch vụ chăm sóc khách hàng thuê ngoài

Hơn 10 năm kinh nghiệm đã đưa Digipay trở thành đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chúng tôi đem đến hệ thống chăm sóc khách hàng toàn diện nhằm đem đến những kết quả như mong đợi cho khách hàng. Chúng tôi xử lý hóa đơn muốn nâng cao […]

Other services

Dịch Vụ Thu Hồ Sơ

Chúng tôi sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn, đừng tiếp tục lãng phí thời gian quý giá vào khâu vận chuyện hồ sơ. Hãy để chúng tôi thay bạn làm việc đó.

Other services

Dịch vụ Sales thuê ngoài

Giải pháp trung tâm chăm sóc khách hàng mà chúng tôi cung cấp, giúp doanh nghiệp có những công cụ để làm tốt hơn việc thõa mãn những