Appay tổ chức Team Building – Phan Thiết ngày 22/3-24/3

21/02/2019

Outsourcing (BPO) – Dịch vụ BPO là thuê một đối tác thứ ba bên ngoài giúp doanh nghiệp thực hiện một công việc cụ thể như Quản trị nhân sự, Quản trị quan hệ khách hàng, điều hành chuỗi cung ứng.

Dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh (dịch vụ BPO) là gì?

Có nhiều cách nói khác nhau về BPO (Business Process Outsourcing), trong tiếng Việt là: “Thuê ngoài quy trình kinh doanh”, “Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp” hoặc “Thuê ngoài tác nghiệp”. Điều này cho phép các doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Dịch vụ BPO cũng được hiểu như một công cụ kinh doanh, tiết kiệm chi phí cho các hạng mục công việc mà công ty cần.

Tất cả các doanh nghiệp đang chịu một áp lực rất lớn để làm được nhiều việc hơn với chi phí ít hơn trong khi các cấp lãnh đạo của doanh nghiệp đang phân chia sự tập trung của họ giữa quy hoạch chiến lược và hoạt động hàng ngày, rất khó để có thể làm tốt được cả hai. Để tập trung tốt hơn cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, doanh nghiệp có thể thuê một đối tác bên ngoài cung cấp các dịch vụ để quản lý hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như hỗ trợ CNTT (IT Support), quy trình thanh toán, chăm sóc khách hàng (Contact Center), nhập dữ liệu (Data Entry)…