Bạn đang tìm kiếm công việc nào???

Nhóm ngành

Tất cả nhóm ngành

Các vị trí đang tuyển

Làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh, mức lương: 10000000

Contact us

Bạn đã gửi liên hệ thành công! Chúng tôi sẽ liên lạc sớm nhất có thể.

DigiPay Joint Stock Company (DigiPay)

2nd floor, Athena Building - 146 Cong Hoa, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

08999.09789

hotro@appay.vn